logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

44.- Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/proveidors-i-facturacio/periode-mitja-de-pagament.htm


Compliment :  Si