logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

46.- S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de la Mesa de Contractació

Link :  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Ajuntament+de+Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518&


Compliment :  Si