logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

48.- Es publica la llista i/o quantitat de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/proveidors-i-facturacio/llista-de-proveidors-municipals.htm


Compliment :  Si