logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

72.- Es publica la relació de convenis subscrits, amb menció de les parts signants, objecte i les obligacions econòmiques conveniades

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/contractes-i-convenis/convenis.htm


Compliment :  Si