logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 27/06/2019 13:28:03

  Maria Josep Palomar i González (ERC-JFM-AM)És mestra i llicenciada en Pedagogia i Filosofia i Lletres i des del 2007 és funcionària del cos de mestres adscrita a l'escola Puig Agut de Manlleu. Ha estat, i és, participant activa en AMPES i Consells Escolars. Li interessa l'àmbit de les tecnologies vinculades a l'ensenyament i ha elaborat una aplicació informàtica disponible al JCLIC del web del Departament d'Ensenyament (XTEC) sobre "Manlleu, capital del Ter" que permet conèixer Manlleu tot jugant.
  • Càrrec - 3a tinent d'alcalde i regidora de Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum
  • Correu electrònic - palomargmj@manlleu.cat
  • Competències - - Facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèries pròpies de l’àmbit de Salut Pública i Consum que s’instrueixin per aplicació de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana i, particularment, en relació a animals de companyia, o derivades d’altra normativa sectorial d’aplicació.

    - Adopció de les resolucions relatives a les polítiques de govern obert (transparència i dades obertes), tecnologia i seguretat de la informació.
  • Sol.licitud de cita amb el regidor/a -

    Formulari de sol.licitud


  • Retribucions -

     14.465,00 € anuals (retribució estimada per l'assistència al Ple, Junta de Govern i 1 comissió informativa)

     


  • Declaració d'activitats -

    REGISTRE D’INTERESSOS D’ACTIVITATS: INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE GENEREN INGRESSOS ECONÒMICS


  • Declaració de béns -

     REGISTRE D’INTERESSOS DE BÉNS PATRIMONIALS